ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
August 21, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
August 21, 2023

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγαπητοί μας πελάτες, τo ξενοδοχείο Kelyfos έχοντας επίγνωση των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής σε συνδυασμό με τον διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής, έχει θέσει στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και συμμετοχή στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Καθώς όμως η προσπάθεια αυτή δεν περιορίζεται στα όρια των εγκαταστάσεων μας αλλά αποτελεί παγκόσμιο στόχο παρακαλούμε και για την δική σας συμβολή και πρωτοβουλία τόσο κατά την διάρκεια διαμονής στο ξενοδοχείο μας όσο και ως επισκέπτες αυτού του τόπου. Το έτος 2023 αποτελεί για εμάς ένα σημείο αναφοράς για τον απολογισμό της επίδοσης μας σχετικά με τις πρωτοβουλίες που σας παρουσιάζουμε παρακάτω.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Αναγνωρίζουμε την καταστροφική επίδραση που έχουν τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον και το σημαντικό ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγής των πλαστικών. Προσπαθούμε λοιπόν να καταργήσουμε σταδιακά το πλαστικό μιας χρήσης.  Πλαστικά δοχεία συλλογής τροφίμων, σετ υγιεινής κ.α, έχουν αντικατασταθεί από βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, χρησιμοποιώντας όπου είναι δυνατόν χαρτί ή ξύλο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

Στο Kelyfos, κατανοούμε την ουσιαστική αξία του νερού. Το νερό είναι πολύτιμος πόρος για την τοπική περιοχή της Χαλκιδικής αλλά αποτελεί επίσης και σημαντικό λειτουργικό κόστος για τις εγκαταστάσεις μας. Για το λόγο αυτό έχουμε τοποθετήσει στις παροχές συστήματα εξοικονόμησης νερού. Το Ξενοδοχείο επίσης έχει επιλέξει καλλωπιστικά φυτά που δεν απαιτούν αυξημένες ανάγκες ποτίσματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αγορά ενέργειας από το δίκτυο είναι ο κυριότερος παράγοντας εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η ενέργεια είναι ένας απαραίτητος πόρος στην δραστηριότητα της φιλοξενίας. Οι απαιτήσεις κατανάλωσης ενέργειας ώστε να διατηρηθεί επαρκής ο φωτισμός, τα δωμάτια δροσερά, το νερό ζεστό και η λειτουργία της κουζίνας μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση που απορρέει από την δραστηριότητα του ξενοδοχείου. Για το λόγο αυτό έχουμε προχωρήσει σε κάποιες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Έχουμε τοποθετήσει φωτοκύτταρα σε κοινόχρηστους χώρους, έχουμε αντικαταστήσει τους λαμπτήρες με χαμηλής κατανάλωσης (LED), η λειτουργία των συσκευών κλιματισμού των δωματίων είναι δυνατή μόνο όταν τα παράθυρα παραμένουν κλειστά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα απόβλητα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων. Όχι μόνο καταλαμβάνουν όγκο στους χώρους υγειονομικής ταφής και συνιστούν κίνδυνο ρύπανσης, αλλά είναι επίσης υπεύθυνα για την παραγωγή ορισμένων από τα πιο ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο. Γι ‘αυτό το λόγο, έχουμε δώσει προτεραιότητα στη διαχείριση απορριμμάτων. Το Kelyfos στοχεύει στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων μέσω της βελτιστοποίησης των προμηθευόμενων υλικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ξενοδοχείου μας. Όταν η μείωση των απορριμάτων στην πηγή δεν είναι εφικτή τότε εφαρμόζουμε την μέθοδο της ανακύκλωσης ή/και επαναχρησιμοποίησης. Διαχωρίζουμε και ανακυκλώνουμε 6 κατηγορίες απορριμάτων:Χαρτί, Πλαστικό, Γυαλί, Οργανικά απορρίμματα, Τηγανέλαια, Μπαταρίες, Τoner, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους το ξενοδοχείο μας προσπάθησε να μειώσει τα απόβλητα του είναι αυτά των τροφίμων. Τα συγκεκριμένα απόβλητα επηρεάζουν το περιβάλλον αφού παράγουν αέρια του θερμοκηπίου κατά την αποσύνθεση στους χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον τα χρόνια απόβλητα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στερώντας τη δυνατότητα να υπάρξει συμβολή στην αντιμετώπιση της πείνας στις ευρύτερες κοινότητες μας. Εμείς προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε την διαδικασία των προμηθειών μας και να οριοθετήσουμε την παρασκευή των εδεσμάτων μας με πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον. Φροντίζουμε για την ελεγχόμενη παρασκευή τροφίμων ενώ στην περίπτωση περίσσειας τα τρόφιμα διατίθενται σε ευάλωτα κοινωνικές ομάδες της περιοχής με κάθε δέουσα υγειονομική επιμέλεια.

X
Recently Booked