ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
August 21, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
August 21, 2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

To Ξενοδοχείο kelyfos βρίσκεται στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής κτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή Ελληνική αρχιτεκτονική με εκπληκτική θέα την θάλασσα. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε αξέχαστες διακοπές στους πελάτες μας σεβόμενοι τις επιθυμίες τους και αξιοποιώντας το πανέμορφο φυσικό τοπίο της περιοχής που μπορεί να προσφέρει πληθώρα αθλητικών δραστηριοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής θέτουμε ως προϋπόθεση την θέσπιση των παρακάτω αρχών που διέπουν την δραστηριότητα της επιχείρησης με σκοπό να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βιωσιμότητα.

 

Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εργαζομένων, των αλλοδαπών εργαζομένων, των μαθητευομένων, των φοιτητών, των συμβασιούχων και κάθε άλλου τύπου εργαζομένων. Επίσης η παρούσα δήλωση ισχύει και για όλους τους προμηθευτές που παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες στην ξενοδοχειακή επιχείρηση.

 

Το έγγραφο αποτελείται από τις εξής πέντε ενότητες: Πρότυπα Εργασίας, Υγεία και Ασφάλεια, Προστασία του Περιβάλλοντος, Επιχειρηματική Δεοντολογία και Συστήματα Διαχείρισης.

 

 1. Πρότυπα Εργασίας

1.1 Οικοθελής μη εξαναγκασμένη απασχόληση

Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι μας απασχολούνται με δική τους θέληση και επιθυμία. Δεν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μορφή δουλείας (συμπεριλαμβανομένης όλων των μορφών σύγχρονης δουλείας), καταναγκαστικής εργασίας, δεσμευμένης εργασίας, κατακυρωμένης εργασίας. Οι προμηθευτές δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων των εργαζομένων, να διατηρούν πρωτότυπα έγγραφα ταυτότητας εργαζομένων ή να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε μορφή εμπορίας ανθρώπων. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει τη μεταφορά, τη στέγαση, τη στρατολόγηση, τη μεταφορά ή την υποδοχή προσώπων μέσω απειλής, βίας, εξαναγκασμού, απαγωγής ή απάτης για εργασία ή υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποχρεούνται να πληρώνουν  αμοιβές πρόσληψης ή άλλες αμοιβές στους εργοδότες ή τους αντιπροσώπους τους.

 

 

1.2 Παιδική εργασία και νέοι εργαζόμενοι

 1. Η επιχείρηση και οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας τους σχετικά με την ελάχιστη ηλικία εργασίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν παιδική εργασία σε οποιαδήποτε μορφή.

 

 1. Η επιχείρηση και οι προμηθευτές πρέπει να εφαρμόσουν κατάλληλο μηχανισμό για την επαλήθευση της ηλικίας των εργαζομένων κατά την πρόσληψη. Οι εργαζόμενοι κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλειά τους.

 

 1. Η επιχείρηση και οι προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία για τους φοιτητές εργαζομένους και τους μαθητευόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

 

1.3 Ώρες εργασίας

Ακολουθούμε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τις ώρες εργασίας και τα διαλείμματα. Όλες οι υπερωρίες πρέπει να είναι εθελοντικές. Μια τυπική εβδομάδα εργασίας (εξαιρουμένων των υπερωριών) πρέπει να ορίζεται βάσει της Εθνικής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία ημέρα άδεια μετά από κάθε έξι συνεχόμενες ημέρες εργασίας.

 

1.4 Μισθοί και παροχές

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους εργαζομένους πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες μισθολογικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους κατώτατους μισθούς, τις υπερωρίες και τις νόμιμα υποχρεωτικές παροχές. Οι προμηθευτές πρέπει να πληρώνουν τους μισθούς στους εργαζομένους τους πλήρως και εγκαίρως, και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ξεκάθαρες συμβάσεις εργασίας.

 

1.5  Μεταχείριση Ανθρώπων

Η επιχείρηση δεν πρέπει να εμπλέκεται σε οποιαδήποτε πράξη βίας, συμπεριλαμβανομένης της λεκτικής κακοποίησης, απειλών, σωματικής τιμωρίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, σωματικού εξαναγκασμού, παράνομων σωματικών ερευνών ή σωματικών ερευνών κατά των εργαζομένων μεταξύ των φύλων, ούτε υπάρχει κίνδυνος τέτοιας μεταχείρισης.

 

 

1.6 Ίση μεταχείριση

Η Επιχείρηση και οι προμηθευτές δεν πρέπει να εμπλέκονται σε διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης φύλου, εθνικότητας ή εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, εγκυμοσύνης, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, μέλους οργάνωσης, προστατευμένων γενετικών πληροφοριών ή οικογενειακής κατάστασης. Τα ανωτέρω δεν πρέπει να επηρεάζουν τις πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης, όπως μισθοί, προαγωγές, ανταμοιβές, πρόσβαση στην κατάρτιση ή απόλυση. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ή οι εν δυνάμει εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις ή φυσικές εξετάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που εισάγει διακρίσεις.

 

1.7 Δικαίωμα οργάνωσης Σωματείων

Σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία η Επιχείρηση και οι προμηθευτές πρέπει να σέβονται το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να σχηματίζουν και να συμμετέχουν σε συνδικάτα της επιλογής τους, να διαπραγματεύονται συλλογικά και να συμμετέχουν σε ειρηνικές συναθροίσεις, καθώς και να σέβονται το δικαίωμα των εργαζομένων να απέχουν από τέτοιες δραστηριότητες. Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν ανοιχτά και να μοιράζονται ιδέες και ανησυχίες με τη διοίκηση σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις πρακτικές διαχείρισης χωρίς φόβο διακρίσεων, αντιποίνων, εκφοβισμού ή παρενόχλησης.

 

 1. Υγεία και Ασφάλεια

Η Επιχείρηση και οι Προμηθευτές πρέπει να παρέχουν ένα υγιές, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Απαγορεύονται οι συνθήκες εργασίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων. Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης πρέπει να ελέγχονται και να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη τυχόν θανατηφόρων περιστατικών και επαγγελματικών ασθενειών που προκύπτουν, σχετίζονται με ή συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, όπως επιδημίες που προκαλούνται από μολυσματικές ασθένειες.

 

2.1 Συνθήκες εργασίας

 1. Η Επιχείρηση και οι προμηθευτές πρέπει να λαμβάνουν, να διατηρούν και να ενημερώνουν όλες τις απαιτούμενες άδειες υγείας και ασφάλειας και πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτών των αδειών.

 

 1. Η Επιχείρηση και οι προμηθευτές πρέπει να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια (π.χ. πυρασφάλεια, βιομηχανική υγιεινή, σωματικά απαιτητικές εργασίες και προστασία μηχανών) και να μειώνουν ή να εξαλείφουν αυτούς τους κινδύνους μέσω εξάλειψης κινδύνου, υποκατάστασης κινδύνου, μηχανικών ελέγχων, προληπτικής συντήρησης και ασφαλών διαδικασιών εργασίας. Όπου είναι απαραίτητο, οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Πρέπει επίσης να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, ιδιαίτερα των εγκύων και των θηλαζουσών μητέρων.

 

 1. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες και συστήματα για την πρόληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αναφορά επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για την εξάλειψη των αιτιών τους και τη διευκόλυνση της επιστροφής των εργαζομένων στην εργασία.

 

 1. Πρέπει να παρέχεται στους εργαζομένους η κατάλληλη εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια στην τοπική γλώσσα ή γλώσσες. Πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια πρέπει να αναρτώνται με σαφήνεια στην εγκατάσταση.

 

2.2 Συνθήκες διαβίωσης

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις τουαλέτας, πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις προετοιμασίας και αποθήκευσης του φαγητού και τροφίμων. Οι κοιτώνες των εργαζομένων πρέπει να διατηρούνται καθαροί και ασφαλείς.

 

2.3 Ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης

Πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και συμβάντα πρέπει να εντοπίζονται και να αξιολογούνται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου πυρκαγιάς, έκρηξης, θανατηφόρων ατυχημάτων και μαζικής δηλητηρίασης. Οι προμηθευτές πρέπει να εφαρμόζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και διαδικασίες αντιμετώπισης, όπως: αναφορά έκτακτης ανάγκης, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, διαδικασίες ειδοποίησης και εκκένωσης εργαζομένων, εκπαίδευση και ασκήσεις εργαζομένων και σχέδια αποκατάστασης. Τέτοια σχέδια και διαδικασίες πρέπει να επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση της σωματικής βλάβης, το περιβάλλον και την ιδιοκτησία.

 

2.4 Απαράβατοι κανόνες

Για να διασφαλιστούν οι κανόνες ασφαλείας παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τη συμμόρφωση όλων των εργαζομένων και παρακολουθείται η εφαρμογή των παρακάτω:

 

Εργασία σε ύψος:

 • Ποτέ μην εργάζεστε σε ύψος χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και σωματική ικανότητα
 • Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
 • Ποτέ μην περπατάτε ή στέκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία
 • Μην ρίχνετε ποτέ εργαλεία ή άλλα αντικείμενα όταν εργάζεστε σε ύψος

 

Οδήγηση:

 • Να φοράτε πάντα ζώνες ασφαλείας, είτε ως οδηγός είτε ως συνεπιβάτης
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός κατά την οδήγηση
 • Μην υπερβαίνετε ποτέ τα όρια ταχύτητας
 • Μην οδηγείτε ποτέ ενώ είστε κουρασμένοι

 

Ηλεκτρολογικές εργασίες:

 • Ποτέ μην εκτελείτε ηλεκτρολογικές εργασίες χωρίς την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια.

 

Αλκοόλ και ναρκωτικά:

 • Μην εργάζεστε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ουσιών

 

 1. Προστασία του Περιβάλλοντος

3.1 Περιβαλλοντικές άδειες και εκθέσεις

Όλες οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες, οι εγκρίσεις και οι εγγραφές πρέπει να λαμβάνονται να διατηρούνται ενημερωμένες και να τηρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις εκθέσεων τους.

 

3.2 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις προϊόντων

Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς σχετικά με την απαγόρευση ή τον περιορισμό συγκεκριμένων ουσιών, όπως ο περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) και η καταχώριση, η αξιολόγηση, η εξουσιοδότηση και ο περιορισμός των χημικών προϊόντων (REACH), και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών στα προϊόντα και την κατασκευή.

 

3.3 Πρόληψη Ρύπανσης

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με τους ρύπους. Εργαζόμαστε με γνώμονα την πεποίθηση ότι  οι εκπομπές των ρύπων πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ή να εξαλειφθούν στην πηγή. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση δηλητηριωδών ή επιβλαβών ρύπων στο περιβάλλον και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της ηχορύπανσης. Οι προμηθευτές μας αξιολογούνται και επιλέγονται μεταξύ άλλων με περιβαλλοντικά κριτήρια.

 

3.4 Εξοικονόμηση Ενέργειας και Μείωση Εκπομπών

Λαμβάνουμε μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση των πόρων, να βρούμε υποκατάστατα χαμηλής επίπτωσης, να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, νερού και φυσικών πόρων και να ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

 

 1. Επιχειρηματική Ηθική

4.1 Ακεραιότητα

Καταδικάζουμε οποιαδήποτε εμπλοκή σε διαφθορά ή ανήθικη συμπεριφορά. Οι προμηθευτές πρέπει να απαγορεύουν κάθε μορφή δωροδοκίας, προσφοράς δώρων, σύγκρουσης συμφερόντων, πλαστογραφίας, περικοπών και απάτης και να τηρούν όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

 

4.2 Υγιής Ανταγωνισμός

Πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα υγιούς ανταγωνισμού μέσω των σύγχρονων εργαλείων προώθησης και διαφήμισης.

 

4.4 Προστασία της ταυτότητας καταγγέλλοντος

Τα προγράμματα που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ανωνυμία και την προστασία των καταγγελιών προμηθευτών και εργαζομένων πρέπει να διατηρούνται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Νόμο. Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν μια κοινοποιημένη διαδικασία ώστε οι εργαζόμενοί τους να είναι σε θέση να εκφράσουν τυχόν ανησυχίες χωρίς φόβο αντεκδίκησης.

 

 

4.5 Απόρρητο

Προστατεύουμε τις εύλογες προσδοκίες απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών όλων των πελατών και των συναλλασσόμενων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των εργαζομένων. Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους περί απορρήτου και ασφάλειας πληροφοριών και τις κανονιστικές απαιτήσεις όταν συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και κοινοποιούνται προσωπικές πληροφορίες.

 

 1. Συστήματα Διαχείρισης

5.1 Εταιρική δέσμευση, υπευθυνότητα και ευθύνη της διοίκησης

Δεσμευόμαστε μέσω του παρόντος εγγράφου και σχετικών δηλώσεων Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, τα πρότυπα του κλάδου, τις απαιτήσεις πελατών  καθώς και τη συνεχή βελτίωση.

Έχουμε ορίσει ένα ανώτερο στέλεχος υπεύθυνο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι προμηθευτές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μέρος της επιχειρηματικής διαχείρισης, να δημιουργήσουν μηχανισμούς εσωτερικής αξιολόγησης και λογοδοσίας, να ενσωματώσουν την ΕΚΕ στις εταιρικές λειτουργίες, να δέχονται επιτόπιους ελέγχους πελατών και να αποκαλύπτουν πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

 

5.2 Εκτίμηση Κινδύνων και Διαχείριση Κινδύνων

Προσδιορίζουμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης μας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα του κλάδου, τις απαιτήσεις των πελατών, τον παρόν Κώδικα και τις στρατηγικές ανάγκες. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο και τον μετριασμό των εντοπισθέντων κινδύνων.

 

5.3 Διαχείριση Προμηθευτών

Ο Παρόν Κώδικας στα πλαίσια της αξιολόγησης συνεργασίας κοινοποιείται στους υποψήφιους και υπάρχοντες προμηθευτές μας, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υιοθέτηση των πρακτικών που προδιαγράφει. Η συνεργασία  με τους προμηθευτές μας συμπεριλαμβάνει επιπλέον γραπτές δεσμεύσεις, κριτήρια πιστοποίησης και όταν κρίνεται αναγκαίο τακτικών ελέγχων.

 

 

 

5.4 Εσωτερικός Έλεγχος

Η Επιχείρηση μας αξιολογεί τακτικά την απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ώστε να διασφαλίζει την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του.

X
Recently Booked