ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
August 21, 2023
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
August 21, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
August 21, 2023
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
August 21, 2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

To Ξενοδοχείο kelyfos βρίσκεται στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής σε ένα κατάφυτο τοπίο με θέα τη θάλασσα.  Το όραμα μας είναι να προσφέρουμε αξέχαστες διακοπές στους πελάτες μας παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες της σύγχρονης εποχής, την κλιματική αλλαγή, την ανθρωπιστική κρίση και την βιωσιμότητα έχουμε αναπτύξει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης για να διασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων μας και την συνεχή εξεύρεση των μέσων που απαιτούνται για την βελτίωση της απόδοσης μας. Το Σύστημα Διαχείρισης έχει αναπτυχθεί  σε ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 και τον Οδηγό SA 26000, ώστε να διασφαλιστούν οι προδιαγραφές  τόσο των υπηρεσιών διαμονής αλλά και της σίτισης των πελατών στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Νομοθεσίας και των στρατηγικών στόχων μας.

  • Η παρούσα πολιτική δήλωση είναι κατάλληλη και καλύπτει το σύνολο των διεργασιών λειτουργίας και τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης εδεσμάτων εντός του ξενοδοχείου.
  • Οι σχετιζόμενες νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, την εργατική νομοθεσία και την περιβαλλοντική διαχείριση, έχουν αναγνωριστεί παρακολουθούνται και εφαρμόζονται μέσω των διαδικασιών του Συστήματος.
  • Έχουμε θέσει μετρήσιμους στόχους και παρακολουθούμε τους δείκτες που προσδιορίζουν την απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης.
  • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος αποτελεί βασική επιδίωξη με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου.
  • Η επιχείρηση διατηρεί ένα άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό ανάλογα με τη θέση εργασίας. Τακτικές εκπαιδεύσεις διενεργούνται σχετικά με την ορθή διαχείριση των τροφίμων, τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας, τις πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος,  την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών και την καλλιέργεια ενός ευχάριστου και συναδελφικού περιβάλλοντος εργασίας.
  • Οι προμηθευτές αξιολογούνται με αυστηρά κριτήρια προκειμένου να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου και επιπλέον οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχουμε θέσει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των προμηθευτών που σχετίζονται με την παροχή προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του εστιατορίου. Όταν είναι εφικτό επιλέγουμε τοπικούς  παραγωγούς και προϊόντα ΠΟΠ.

 

  • Η Διοίκηση παρέχει τους ανάλογους  πόρους ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω.

 

Η Διοίκηση του Ξενοδοχείου αναθέτει στον Επικεφαλής του Συστήματος Διαχείρισης  την αρμοδιότητα να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή του Συστήματος, να διαχειρίζεται τις διορθωτικές ενέργειες και να βελτιώνει το Σύστημα. Η παρούσα Πολιτική  ενημερώνεται  και ανασκοπείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να συνάδει με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις και τη δραστηριότητα του Ξενοδοχείου.

Ο Γενικός Διευθυντής

X
Recently Booked